“2023 hedeflerine ulaşmamız için…”

Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansının açılışında konuşan Malatya Valisi Aydın Baruş, konferansın önemine vurgu yaptı. Vali Baruş, Türkiye’nin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girebilmesi için bütün beşeri kaynaklarıyla topyekûn hareket edilmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Türkiye’nin 11. Kalkınma Planında işaret edilen 2023 hedeflerine ulaşmamız için, hepimize büyük görevler düşüyor”

MUTLU SARIGÜL

Malatya Valiliği, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Fırat Kalkınma Ajansı işbirliği ve katkıları ile düzenlenen 5. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansının açılışı yapıldı. Bir otelde düzenlenen konferansın açılışına Vali Aydın Baruş, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili selim Pilten, Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü Kalkınma ve Yapısal Uyum Daire Başkanı Dr. Fatih Gökyurt, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, kamu kurum ve kuruluş yöneticileri, STK temsilcileri, akademisyenler ve konferansa bildiri sunumu yapan yaklaşık 200 bilim adamı katıldı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmet Yılmaz,  konferansın Fırat Kalkınma Ajansı’nın faaliyet gösterdiği Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl illerinde 2 yılda bir düzenlendiğini ifade ederek, Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin  ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansında 8 farklı ülkeden araştırmacıların yer aldığı toplam 202 sözlü sunumun gerçekleştirildiğini söyledi.

ÖZEL VE ODAK ALANLARDA FAALİYETLER YÜRÜTECEKLER

Daha sonra söz alarak konferansın düzenlenmesindeki mutluluklarını gizleyemeyen Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu da, “Bugün de bölgemizin en genç üniversitesi olan Malatya Turgut Özal Üniversitesi ile 5.Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansını düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz.  Bildiğiniz üzere, Bölgeler arası ve bölge içi sosyo-ekonomik gelişmişlik farkları dünyanın birçok ülkesinin en önemli meselleri arasında yer almaktadır. Bu durum bölgesel gelişmeyi, kalkınmayı sürekli ülkelerin temel politikaları içinde yer almasına neden olmaktadır. Ülkemizde yerel ve merkezi düzeyde politikalarımızın ana dokümanı olan 11. Kalkınma planında da önemli şekilde yer almaktadır. 11. Kalkınma Planımızda da işaret edildiği üzere, bölgesel gelişmenin temel amacı, bölgelerimizi yeniliğe ve işbirliğine dayalı şekilde yerelin imkân ve kabiliyetlerini yönetişim temelinde geliştirerek dönüştürmek ve böylece ülkemizin dengeli kalkınmasına azami katkıyı sağlayarak, bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmaktır. Bu çerçevede gelişmekte olan bölgelerde kentsel ve sınai altyapıların geliştirilmesi, gelişme potansiyeli haiz sektörlerde istihdamın artırılması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi çeşitli mekanizma ve enstrümanlar ile desteklenmektedir. 11. Kalkınma Planı’nda Kalkınma Ajanslarımız, bölgede ilgili paydaşlar ile tasarlayacakları sonuç odaklı programlar kapsamında, yerel düzeydeki kurumların kapasitesinin geliştirilmesi, özel sektörün kurumsallaşması, sürdürülebilirliği ve verimliliğinin artırılması, gibi özel ve odak alanlarda faaliyetler yürütecekler”  söylemlerini kullandı.

TÜM AKTÖRLERİN BİRLİKTE HAREKET ETMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEYEBİLİRİZ

“Günümüzde bölgesel kalkınma alanına baktığımızda hakikaten çok sektörlü, çok tema ihtiva eden bir alan olarak ortaya çıktı” diyen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü Kalkınma ve Yapısal Uyum Daire Başkanı Dr. Fatih Gökyurt ise, “Tabi bölgesel kalkınmanın ulusal kalkınmaya mekânsal perspektifle dahil edilen bu çerçevede bakan anlayışın günümüzde giderek daha önemli bir hale geldiğini görüyoruz. Özellikle kentlerin ve kentleşmenin ciddi bir dinamik haline geldiği ve küresel ekonomik gelişmelerden gelen değerlerin kentleşme süreçlerin daha önemli bir hale geldiği bir dinamik çerçeve içerisinde bölgesel kalkınma daha önemli ve daha güncel bir hale geliyor. Bu anlamda tabi bölgesel kalkınmada başarıyı yakalamak için tüm aktörlerin birlikte hareket etmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Kamu tarafı, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ile akademisyenlerin birlikte çalışması olmadan bu alanda tam olarak başarıyı sağlamak mümkün değil. Ülkemizdeki geçmişine baktığımızda bölgesel kalkınma anlamında meseleyi tabi KİT’lerin kuruluşuyla başlatabiliriz. Ama günümüze geldiğimizde artık sadece kamunun müdahalelerinden ibaret olmayan özel sektörü de, sivil toplumu da, akademiyi de işin içine dahil eden bir yaklaşımın daha geçerli ve önemli olduğunu görüyoruz. Aslında Kalkınma ajanslarımız da bu sürecin ve bu anlayışın bir yansıması olarak kuruldu. 10 yıllık sürece baktığımızda da hakikaten kalkınma ajanslarımızla birlikte yerelde bir kalkınma vizyonunun, bilincinin ortaya çıktığını görüyoruz. Bu bizim için ülkemiz adına gayet olumlu sevindirici bir gelişme” diye konuştu.

TÜRKİYE İÇİN BU MODELİ YAŞATMAK DURUMUNDAYIZ

10 ayrı bölgeye dağılan birt şehir üniversitesi olduklarını söyleyen Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut da, “8 ayrı ilçesinde meslek yüksekokulu bulunan bir üniversite olarak bu durum için bir modeliz.  Evet, ilçelerde imkansızlıklar var, öğrenciler istedikleri sosyal hayatı, kültürel hayatı belki de yaşayamıyor ama her yönüyle kalkınmış bir Türkiye için bu modeli yaşatmak durumundayız.  Fabrikaları bir bölgeye, büyük yatırımları bir başka coğrafi bölgeye,  üniversitelerin de tüm birimlerini il merkezlerine taşıma stratejisinden kurtulmalıyız. Bölgelerimizi boşaltırsak, ilçelerimize yatırımları götürmezsek sürdürülebilir ve adil bir kalkınmayı nasıl sağlayacağız? Bakınız; 8 ayrı ilçede 8 ayrı meslek yüksekokulunun bulunmasının en büyük sıkıntısını yakından yaşayan bir üniversite rektörü olarak söylüyorum;  kalkınmayı yerelden başlatacaksak, ilçelerimizin eğitim altyapısını ihmal edemeyiz.  Yine bir rektör olarak söylüyorum; üniversiteler tatil merkezleri, turizm gezi merkezleri değildir, eğitim alt yapısı hazır olan ülkenin her bölgesinde gençler gidip eğitimini alabilmeli. Üniversitelere ilçelerde gelişimin ve değişimin lokomotifi olmalı. Malatya’nın ikinci devlet üniversitesi olan Malatya Turgut Özal Üniversitesi,  mevcut hizmet verdiği Battalgazi’deki Tarım kampüsü ile Yeşilyurt’taki Beylerderesi olmak üzere 2 büyük kampüsü bulunuyor.  Yeşilyurt Beylerderesi kampüsümüzde yeni fakülte çalışmalarımız başladı. İl merkezinin bir bölgesinde kampüs içinde kalmış bir üniversite modelinden şehir merkezinde 2, ilçelerde de 8 olmak üzere 10 ayrı noktaya dağılmış bir şehir üniversitesiyiz” diye konuştu.

TÜRKİYE HEDEFLERE EN ERKEN ULAŞAN ÜLKELER İÇERİSİNDEYDİ

“Kalkınma yerelden başlar’ sözü herkes için çok önemli” diyen AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise, şunları kaydetti:

“Tüm dünya sürdürülebilir bir kalkınmadan bahsediyor.  Birleşmiş Milletlerin kurulduğu bir andan itibaren tüm dünyada kalkınabilir hedefler koymuş vaziyetteler. N e kadar başarı sağlandı, dönüp buna bakmak lazım.  2000 yılında Birleşmiş Milletlerin 197 ülke tarafından imzalanan Bin Yıl Kalkınma Hedefleri 2015 yılında son buldu. 2015 yılında Bin Yıl Kalkınma Hedeflerinde özellikle Türkiye’nin katlettiği yol tüm dünya tarafından alkışlandı.  Eğitimden aldığımız yol çok önemliydi, kız çocuklarımızın okullaşma oranları çok önemliydi, anne-bebek ölüm oranlarının düşürülmesindeki başarı çok önemliydi. OECD ülkelerinin 30 yılda katletmiş olduğu yolu Türkiye 15 yılda aldı. Bin Yıl Hedefleri 8 başlık altında hazırlanmıştı ve Türkiye hedeflere en erken ulaşan ülkeler içerisindeydi.  Son 17 yıllık AK Parti iktidarları süresince yapmış olduğumuz çalışmalar, siyasi istikrarın beraberinde getirmiş olduğu ekonomik istikrar, kalkınmanın en önemli gerçekleşmesine vesile olan konulardı. 2015 yılında BM bu kez yeni bir hedef koydu, Sürdürülebilir Kalkınmaydı. Kalkınma Ajansları hem sivil toplum örgütlerinin, hem özel sektörün,  hem de kamunun ortaklaşa birlikte yapmış olduğu çalışmaların incelendiği raporlandığı, projelerinin desteklendiği kurumlar haline geldi. Biz bölgemizde rakip değil, ekip istiyoruz. Kalkınma ajanslarına 2019 yılında tahsis edilen ödenekler netleşmiş bulunmaktadır. Kalkınma ajanlarına 2019 yılı transfer ödeneği 331 milyon 755 bin TL olarak öngörülmüştür.”

HAREKETE GEÇME ANLAYIŞINI BENİMSEMELİYİZ

2023 hedeflerine ulaşmak için herkese büyük görevler düştüğünü kaydeden Malatya Valisi Aydın Baruş ise, “8 yıl önce Malatya’da ilki gerçekleştirilen Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansın yeniden Malatya’da, Turgut Özal üniversitesi ve Fırat Kalkınma Ajansı ev sahipliğinde düzenliyoruz.  Sınırların ötesini düşünmeyi gerekli kılan küreselleşmeyle birlikte yerel olanı küresel, küresel olanı yerel boyutta düşünme ve harekete geçme anlayışını benimsemeliyiz. Dünya ölçeğinde azalmakta olan kaynakların gelecek nesillere aktarılması ve kalkınmanın sürdürülebilirliği öncelikli hale getirmiştir. Cumhurbaşkanımızın ülkemizi temsil ettiği New York’ta bu günlerde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu Genel Görüşmelerinin en önemli temalarından biri de kalkınmanın sürdürülebilirliği konusudur. Bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik farkları ülkemizin aşılması gereken en önemli sorunlarından biri. Bölgesel gelişmişliğin ötesinde bölgesel rekabetçilik kavramının tartışıldığı günümüzde, ülkemizin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girebilmesi için bütün beşeri kaynaklarımızla ile topyekûn hareket ederek çalışmak zorundayız. Türkiye’nin 11. Kalkınma Planında işaret edilen 2023 hedeflerine ulaşmamız için, hepimize büyük görevler düşüyor” şeklinde konuştu.

BİRÇOK ÜLKEDEN BİLİM İNSANLARI KONFERANSA KATKIDA BULUNDU

Bölgesel ve ulusal kalkınmaya ivme kazandıracak yeni paradigmaların üretilmesinin büyük önem arz ettiğini belirten Vali Baruş, “Dünyada yaşanan çok yönlü dönüşüme paralel olarak kalkınma alanında da çağa ayak uyduran yaklaşımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bölgesel ve ulusal kalkınmaya ivme kazandıracak yeni paradigmaların üretilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu amaç doğrultusunda bilimin uygulamayla birleştirilmesinin önemine inanan Ajansımız ve Üniversitemiz tarafından Dünya ve Türkiye deneyimlerini dikkate alarak bölgesel kalkınma alanındaki yaklaşımları incelemek ve bu yaklaşımların ülkemizdeki kurumlar tarafından yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen 5.Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı kapsamında; akademisyenler ve araştırmacılar, önemli çalışmalarını sunacak. Ülkemizdeki katılımcılar dışında; birçok ülkeden bilim insanları konferansa katkıda bulunmuştur” ifadelerine yer verdi.

26 Eyl 2019 - 15:04 Malatya- Gündem


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi


Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?