HEKİMHAN KAYMAKAMLIĞI-MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNCE İLAN

Hekimhan Kaymakamlığı-Milli Emlak Şefliğince ilan yayınlandı.

İLAN

HEKİMHAN KAYMAKAMLIĞI-MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNCE SATIŞI VE KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR(Malatya İli/Hekimhan İlçesi)

 

SIRA NO

 

Mahalle

 

Cinsi

 

Ada

 

Parsel

 

Yüzölçümü (m²)

 

Hazine Payı

 

İmar Durumu

 

Fiili Durumu

 

Tahmin Edilen Bedel (TL)

 

Geçici Teminat Bedeli (TL)

 

İhale Tarihi

 

İhale Saati

1

Başkınık

Ham Toprak

101

1195

2.070,61

Tam

İmarsız

İşgalli

₺104.000,00

₺10.400,00

29.04.2024

10:00

2

Çimenlik

Ham Toprak

101

77

1.718,11

Tam

İmarsız

Boş

₺69.000,00

₺6.900,00

29.04.2024

10:15

3

Dursunlu

Tarla

149

130

5.431,01

Tam

İmarsız

Boş

₺217.500,00

₺21.750,00

29.04.2024

10:30

4

Hacılar

Tarla

130

4

2.612,75

Tam

İmarsız

Boş

₺78.500,00

₺7.850,00

29.04.2024

10:45

5

Hacılar

Tarla

108

48

3.653,19

Tam

İmarsız

Boş

₺110.000,00

₺11.000,00

29.04.2024

11:00

6

Hacılar

Tarla

108

49

2.317,34

Tam

İmarsız

Boş

₺70.000,00

₺7.000,00

29.04.2024

11:15

7

Hacılar

Ham Toprak

106

981

6.163,73

Tam

İmarsız

Boş

₺370.000,00

₺37.000,00

29.04.2024

11:30

8

Hacılar

Tarla

108

50

1.721,23

Tam

İmarsız

Boş

₺34.500,00

₺3.450,00

29.04.2024

11:45

9

Hacılar

Tarla

130

5

1.623,60

Tam

İmarsız

Boş

₺49.000,00

₺4.900,00

29.04.2024

12:00

10

Hacılar

Betonarme ev ve bahçesi

152

5

503,26

Tam

İmarsız

İşgalli

₺40.500,00

₺4.050,00

29.04.2024

13.15

11

İğdir

Ham Toprak

157

32

2.037,20

Tam

İmarsız

İşgalli

₺168.000,00

16.800,00

29.04.2024

13:30

12

İğdir

Ham Toprak

113

13

1.555,17

Tam

İmarsız

Boş

₺124.000,00

₺12.400,00

29.04.2024

13:45

13

İğdir

Ham Toprak

149

9

535,08

Tam

İmarsız

Boş

₺27.000,00

₺2.700,00

29.04.2024

14:00

14

İğdir

Ham Toprak

165

1

688,10

Tam

İmarsız

Boş

₺34.500,00

₺3.450,00

29.04.2024

14:15

15

İğdir

Ham Toprak

187

3

8.189,06

Tam

İmarsız

Boş

₺287.000,00

₺28.700,00

29.04.2024

14:30

16

İğdir

Ham Toprak

157

33

652,09

Tam

İmarsız

Boş

₺52.500,00

₺5.250,00

29.04.2024

14:45

17

İğdir

Ham Toprak

162

1

1.412,66

Tam

İmarsız

İşgalli

₺46.000,00

₺4.600,00

29.04.2024

15:00

18

Sarıkız

Ham Toprak

127

147

10.872,37

Tam

İmarsız

İşgalli

₺218.000,00

₺21.800,00

30.04.2024

10:00

19

Sarıkız

Tarla

218

5

5.124,11

Tam

İmarsız

İşgalli

₺205.000,00

₺20.500,00

30.04.2024

10:15

20

Sarıkız

Tarla

112

117

7.169,98

Tam

İmarsız

Boş

₺179.500,00

₺17.950,00

30.04.2024

10:30

21

Sarıkız

Tarla

130

9

4.228,90

Tam

İmarsız

Boş

₺127.000,00

₺12.700,00

30.04.2024

10:45

22

Sarıkız

Ham Toprak

223

4

8.679,71

Tam

İmarsız

Boş

₺260.500,00

₺26.050,00

30.04.2024

11:00

23

Sarıkız

Ham Toprak

126

53

12.143,74

Tam

İmarsız

Boş

₺244.000,00

₺24.400,00

30.04.2024

11:15

24

Sarıkız

Ham Toprak

-

2985

1.223,21

Tam

İmarsız

Boş

₺61.160,55

₺6.116,06

30.04.2024

11:30

25

Yayladamı

Ham Toprak

186

45

3.404,16

Tam

İmarsız

Boş

₺51.100,00

₺5.110,00

30.04.2024

11:45

26

Yayladamı

Tarla

186

43

4.340,05

Tam

İmarsız

Boş

₺130.201,50

₺13.020,15

30.04.2024

12:00

27

Karslılar

Ham Toprak

102

76

6.121,96

Tam

İmarsız

İşgalli

₺184.000,00

₺18.400,00

30.04.2024

13:15

KİRALANMASI YAPILACAK TAŞINMAZLAR(Malatya İli/Hekimhan İlçesi)

 

SIRA NO

 

Mahalle

 

Cinsi

 

Ada

 

Parsel

 

Yüzölçümü (m²)

 

Hazine Payı

 

Kiralanacak Yüzölçüm(m²)

Kiralama Amacı ve Süresi

 

Fiili Durumu

 

İlk Yıl Tahmini Bedel (TL)

Geçici Teminat Bedeli (TL)

 

İhale Tarihi

 

İhale Saati

1

Güzelyurt

Ham Toprak

443

194

4.631,58

Tam

Tamamı

Tarımsal amaçlı kullanılmak üzere-5(beş) yıl süreyle

İşgalli

₺2.450,00

 ₺490,00

30.04.2024

13:30

2

Güzelyurt

Ham Toprak

422

775

13.263,50

 

Tam

 

Tamamı

Tarımsal amaçlı kullanılmak üzere-5(beş) yıl süreyle

İşgalli

₺9.950,00

₺1.990,00

30.04.2024

13:45

3

Köprülü Mehmetpaşa

Ham Toprak

1004

21

3.618,95

 

Tam

 

Tamamı

Tarımsal amaçlı kullanılmak üzere-5(beş) yıl süreyle

Boş

₺1.500,00

 

 ₺300,00

 

30.04.2024

14:00

4

Köprülü Mehmetpaşa

Ham Toprak

1004

20

14.159,69

 

Tam

 

 Tamamı

Tarımsal amaçlı kullanılmak üzere-5(beş) yıl süreyle

Boş

₺4.250,00

₺850,00

30.04.2024

14:15

5

Köprülü Mehmetpaşa

Ham Toprak

1004

19

8.848,18

 

Tam

 

Tamamı

Tarımsal amaçlı kullanılmak üzere-5(beş) yıl süreyle

Boş

₺3.350,00

₺670,00

30.04.2024

14:30

6

Kurşunlu

Tarla

115

17

48.116,18

 

Tam

 

Tamamı

Tarımsal amaçlı kullanılmak üzere-5(beş) yıl süreyle

Boş

₺36.100,00

₺7.220,00

30.04.2024

14:45

1-Yukarıda tapu bilgileri ile taşınmaz özellikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların satışı(27 adet) ve kiralanması(6 adet) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile karşısında belirtilen tarih ve saatte Hekimhan Milli Emlak Şefliği(Hekimhan Belediye Başkanlığı Hizmet Binası 3. Kat Hekimhan/MALATYA) odasında ihale Komisyonu huzurunda ayrı ayrı satış/kiralama ihalesi yapılacaktır.

2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) Geçici teminatı yatırdıklarına dair alındı makbuzunu(Banka hesabına yatırılmış ise Hekimhan Malmüdürlüğü/Muhasebe biriminden alınacak imzalı-onaylı Muhasebe İşlem Fişinin ibrazı) en geç ihale saatinde önce Komisyonumuza ibraz etmeleri gerekmektedir. Geçici teminat(Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri) olarak Teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubunun(süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, şube limitleri ve işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir.) şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 26. ve 27. maddelerine uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Geçici teminat bedeli Hekimhan Malmüdürlüğünün veznesine yatırılabilir.

b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi ( İkametgâh Belgesi)(İdaremizden de temin edilebilir),

c)  Tebligat için Türkiye de adres göstermeleri,

d) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numaralarını bildirmeleri ve Nüfus Cüzdanı suretini vermeleri( Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşlarından, ihale yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerin ise yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.

3-Şartname ve ekleri mesai saatleri dâhilinde Hekimhan Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir.

4-2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesi uyarınca, İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Bir ihalenin süresinden önce bitmemesi durumunda takip eden ihaleler o ihalenin bitimine müteakip kaldığı saatten itibaren ilanda belirtilen sırada olduğu şekilde devam edecektir.

5-Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinde önce Komisyonumuza ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

6- Haklarında ihaleden yasaklama kararı bulunan kişiler ihalelere katılamazlar. Bu kişilerin ihalelere katılması ve ihalenin üzerlerinde kalması halinde ihale iptal edilecektir.

7-4706 sayılı Kanun uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri Katma Değer Vergisinden, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden, ayrıca satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaftır. Kira bedeli üzerinden alınacak vergi, resim ve harçlar istekliye aittir.

8- Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline % 20 indirim uygulanacaktır. Ayrıca talep edilmesi halinde 4706 sayılı Kanunu 5. Maddesine göre satış bedellerinin en az dörtte biri peşin, geriye kalanı ise en fazla iki yılda eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte ödenebilir.

9-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği gereğince satışı yapılacak taşınmazların ihale bedelleri üzerinden 5.000.000,00-TL’ye kadar olan kısmı için %1(yüzde bir), 5.000.000,00-TL’den 10.000.000,00-TL’ye kadar olan kısmı için %0,5(binde beş), 10.000.000,00-TL’yi aşan kısmı için %0,25(on binde yirmi beş) oranlarında döner sermaye bedeli peşin alınacaktır.

10-İhaleye ilişkin Hekimhan Milli Emlak Şefliğinden bilgi alınabilir.

İhale bilgileri Bakanlığımızın www.milliemlak.gov.tr, Malatya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün https://malatya.csb.gov.tr, Kaymakamlığımızın http://www.hekimhan.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

İLAN OLUNUR. 

#ilangovtr

Basın No ILN02017722

18 Nis 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.