Bilim siyasete mi karıştı? Ak Parti’yi eleştiren rapora Malatyalı AK Partili başkan adayı da imza atmış

İnönü Üniversitesi öğretim görevlilerinin, Milli Eğitim müdürlerinin, özel okul yönetimlerinin, sivil toplum kuruluşlarının, sendikaların ve öğretmenlerin de içerisinde bulunduğu 38 kişilik bir kadro ile ‘Deprem ve Eğitim Çalıştayı’nın raporu açıklandı. Ocak ayında düzenlenen çalıştayın raporunda deprem sonrasındaki sorunların ve problemlerin sert bir şekilde eleştirildiği gözlerden kaçmadı.

Bilim siyasete mi karıştı  Ak Parti’yi eleştiren rapora Malatyalı AK Partili başkan adayı da imza atmış
Bilim siyasete mi karıştı  Ak Parti’yi eleştiren rapora Malatyalı AK Partili başkan adayı da imza atmış
+2
Haber albümü için resme tıklayın

BİLSAM tarafından ocak ayında düzenlenen İnönü Üniversitesi’nden ve Turgut Özal Üniversitesi’nden akademisyenlerinde yer aldığı ‘Deprem ve Eğitim Çalıştayı’nın raporu açıklandı. Raporda AK Parti hükümeti sert bir şekilde eleştirilirken, raporda deprem bölgesinden sorumlu bakanlardan biri olan Milli Eğitim Bakanı’nın Malatya’da görevli olması bazı dezavantajları beraberinde getirdiği, depremin ilk aylarında eğitim faaliyetlerinde büyük sorunların bulunmadığına dair algı oluşturulma çabası, normalleşme sürecinin sekteye uğramasına neden olduğu iddia edildi.

Bilim siyasete mi karıştı? Ak Parti’yi eleştiren rapora Malatyalı AK Partili başkan adayı da imza atmış

İnönü Üniversitesi öğretim görevlilerinin, Milli Eğitim müdürlerinin, özel okul yönetimlerinin, sivil toplum kuruluşlarının, sendikaların ve öğretmenlerin de içerisinde bulunduğu 38 kişilik bir kadro ile ‘Deprem ve Eğitim Çalıştayı’nın raporu açıklandı. Ocak ayında düzenlenen çalıştayın raporunda deprem sonrasındaki sorunların ve problemlerin sert bir şekilde eleştirildiği gözlerden kaçmadı.

Bilim siyasete mi karıştı? Ak Parti’yi eleştiren rapora Malatyalı AK Partili başkan adayı da imza atmış

Yayımlanan raporda, depremden sonraki eğitim ve sosyal yaşam alanlarındaki eksiklikler tespit edilirken, yapılan sert eleştiriler de dikkat çekti. Bu eleştiriler arasında Milli Eğitim Bakanı’nın Malatya’da görevli olmasının dezavantaja dönüşmesi, personele ve öğrencilere barınma imkânı tanınmaması gibi konular yer aldı.

Bilim siyasete mi karıştı? Ak Parti’yi eleştiren rapora Malatyalı AK Partili başkan adayı da imza atmış

O İSİM DE RAPORA İMZA ATTI

Deprem ve Eğitim Çalıştayı Raporunda, AK Parti deprem sonrası Malatya’da izlenen politikalar ve uygulamalar nedeniyle eleştirildi.

Deprem sonrası Malatya’da Koordinatör Bakan olarak görev yapan dönemin Milli Eğitim Bakanı’nın Malatya’da bulunmasının, Malatya’ya yarar değil yararsızlık yaşattığı iddia edildiği rapora, AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı İlhan Geçit de imza attı. Bu ayrıntı da oldukça dikkat çekti.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI’NIN MALATYA’DA GÖREVLİ OLMASI DEZAVANTAJ MI OLDU?

Deprem sürecinde gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerinde yaşanılan sorunlardan biri olarak,

“Milli Eğitim Bakanı’nın Malatya’da görevli olması bazı dezavantajları beraberinde getirmiştir. Depremin ilk aylarında eğitim faaliyetleri de büyük sorunların bulunmadığına dair algı oluşturulma çabası, normalleşme sürecinin sekteye uğramasına neden olmuştur. Bakanın okul ziyaretleri öncesi konteyner okullarda eksikliklerin giderilmesine çalışılmış, diğer okullardan getirilen malzemeler bakanın gideceği okula taşınmış ve eğitim faaliyetleriyle ilgili sorunlar çözülüyormuş gibi bir algı oluşturulmaya çalışılmıştır”

 ifadeleri dikkat çekti.

Bilim siyasete mi karıştı? Ak Parti’yi eleştiren rapora Malatyalı AK Partili başkan adayı da imza atmış

KONTEYNER KENTLER TRAVMA ALANINA MI DÖNÜŞTÜ?

Yapılan Deprem ve Eğitim Çalıştayı sonucunda yayımlanan raporda konteyner kentlerin öğrencilerin sorunlarını artırdığı belirtilerek,

 “Konteyner kentlerde kalan ailelerin çocukları yaşadığı travmayı atlatmak bir yana hemen her gün yeni travmalar üreten bir mekânda kalmaktadır. Bu öğrenciler yaşadıkları sorunları gittikleri okullardaki eğitim süreçlerine yansıtmaktadır. Ayrıca şehrin farklı bölgelerinde kurulan konteyner kentlerin planlamasında öğrenciler ve bu öğrencilerin eğitim süreçleri çok fazla dikkate alınmamıştır. Bu nedenle binlerce öğrenci kaldığı konteyner kentten kilometrelerce uzaktaki okula gidiş gelişte oldukça zorlanmaktadır. Ayrıca bu durum milli eğitimin il, ilçe idarecileri ile okul idarecilerini zor durumda bırakmaktadır. Bu öğrencilerin okul servis sorununu çözebilmek için harcanan kamu kaynağının yüksekliği de ayrı bir sorun teşkil etmektedir”

 ifadeleri yer aldı.

Bilim siyasete mi karıştı? Ak Parti’yi eleştiren rapora Malatyalı AK Partili başkan adayı da imza atmış

“GÜVENLİK SORUNU YAŞANMASINA NEDEN OLMUŞTUR”

Şehirdeki kamu görevlilerinin görevlerini tam olarak yapmadığının iddia edildiği raporda, servis şoförlerinin de okula öğrenci taşırken zorlandığı bildirilerek,

“Şehirdeki altyapı eksikliği ve kamu görevlilerinin görevini tam olarak yerine getirememesi eğitim faaliyetlerine geri dönüş sürecinde ve sonrasında güvenlik sorunu yaşanmasına sebebiyet vermiştir. Şehirdeki sokak lambalarının olmaması, yetersiz kalması ve sık sık elektrik kesintisinin yaşanması öğrenciler başta olmak üzere öğretmen ve servis şoförlerinin güvenlik sorunu yaşamasına neden olmuştur. Özellikle deprem sonrasında yolların hasar görmesi nedeniyle değiştirilen güzergâhlar da ulaşımı ciddi anlamda zorlaştırmıştır”

tespitleri yer aldı.

ÖĞRENCİLERİN VE PERSONELLERİN BARINMA SORUNU DİLE GETİRİLDİ

Yüz yüze eğitime geçilmesinin Malatya’ya olan faydaları da dile getirilirken öğrenci ve personellerin barınma sorununun tam olarak çözülmediği belirtildi. Yayımlanan raporda,

 “Lisans öğrencilerinin büyük çoğunluğuna devlet yurtlarından faydalanma imkânı sağlanmış olsa da lisansüstü öğrenciler ile il dışından gelerek hafta sonlarında pedagojik formasyon dersi alan öğrenciler için şehirdeki en önemli problemlerden biri barınma sorunu olmaya devam etmiştir. Yüz yüze eğitime geçildiği İnönü Üniversitesi’nde akademik ve idari personeli ağır hasarlı binaların boşaltılması ve yıkımı nedeniyle oda sorunu, öğrenciler ise derslik sorunu yaşamıştır. Öğretim elemanları deprem sonrası süreçte derslerde verimin düşük olduğunu belirtmiştir. Bunun en önemli nedeni olarak da akademik ve idari personelin barınma ve birçok temel sorununun tam olarak çözüme kavuşturulamaması gösterilmiştir. Personelin barınma sorunun çözülemediği bir ortamda verimli bir çalışma yürütmesinin mümkün olmadığı belirtilmiştir. Turgut Özal Üniversitesi’nde barınma sorunu büyük oranda çözülmekle birlikte, İnönü Üniversitesi’nde personelin barınma ihtiyacı tam olarak karşılanamamıştır”

eleştirileri yer aldı.

DEPREMİN EĞİTİM MÜFREDATINDA YETERİ KADAR YER ALMADIĞI BELİRTİLDİ

Malatya’da deprem sonrasında oluşan eğitim sorunları, çözüme kavuşamayan problemler belirtildi. Yayımlanan raporda,

 “Depremle birlikte temel ihtiyaçlar da dâhil olmak üzere hayata dair tüm ihtiyaçların karşılanmasında önemli sorunlar ortaya çıkmıştır. Eğitim faaliyetleriyle ilgili sorunlar da Malatya’da öne çıkan önemli sorunların başında yer almaktadır. Türkiye’de ve Malatya’da eğitim faaliyetlerinin öneminin tam olarak kavranamadığı yaşanan bu depremlerle bir kez daha öne çıkmıştır. Afetlerle ilgili bilgilendirme, farkındalık oluşturma ve bilinçlendirme faaliyetlerinin eğitim kademelerindeki müfredatlarında yeteri kadar yer almadığı belirtilmiştir”

ibareleri yer aldı ve yaşanan tecrübelerin eğitim ile gelecek kuşaklara verilmediği takdirde, aynı sorunlar ile karşılaşılacağı kurul tarafından belirtildi.

“ÖĞRETMENLERE BARINMA İHTİYACI YETERLİ DÜZEYDE SAĞLANAMAMIŞTIR”

Deprem bölgesini terk eden öğretmenlerin geri çağrıldığı fakat yeteri kadar barınma imkânı sağlanılmadığının belirtildiği raporda,

 “Deprem bölgesinde eğitim faaliyetlerinin devam etmesi için öğretmenler geri çağrılmıştır. Ancak çağrılan öğretmenlere barınma ihtiyacı yeterli düzeyde sağlanamamıştır. Öğretmenlerin Malatya’ya geri dönememesindeki en büyük etkenlerden biri barınacak yer tahsis edilmemiş olmasıdır. İl dışında bulunan öğretmenlerin geri getirilmesi adına öğretmenlere konteyner imkânının sağlanmasına yönelik çalışma başlatılmış ancak sorun uzun bir süre tam olarak çözülememiştir. Depremden sonra Malatya’yı terk eden öğretmen sayısı 3 bini bulmuş olmasına karşın yeni atanan öğretmen sayısı 690’da kalmıştır. Bu durum ilde bazı branşlarda öğretmen açığı yaşanmasına neden olmuştur”

 açıklamalarına yer verildi.

İKİLİ EĞİTİM SÜRECİ ELEŞTİRİLDİ

Kurul tarafından belirlenen sorunlardan bir tanesi de 2020 Elazığ depreminden sonra başlayan ikili eğitim süreci oldu. Kurul, ikili öğretim gören öğrencilerin okulda kalma sürelerini kısalttığını ve farklı okulların bir arada eğitim görmesinin birçok sorunu ortaya çıkardığını bildirerek,

“Okullarda ve sınıflardaki öğrenci mevcutları arasında büyük farklılıklar bulunmaktadır. Bu kapsamda aynı düzeydeki okulların sınıf mevcutları arasındaki farklılıklar bir tarafta, kapasitesinin üstünde öğrenci bulunan sınıflara diğer tarafta ise kapasitesinin çok altında öğrencisi bulunan sınıflara sebebiyet vermektedir. Bu dengesizlik birçok okul ve sınıfta akademik başarı başta olmak üzere öğrenci, öğretmen, okul idaresi ve velilerin birçok önemli sorunla karşılaşmasına zemin hazırlamaktadır”

 ifadeleri yer aldı.

 

12 Şub 2024 - 15:50 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.